• Ebook adalah bahan bacaan digital yang boleh diakses menggunakan jenis aplikasi dan peranti.
  • Ebook adalah singkatan Electronik Book atau buku elektronik. Bukan dalam bentuk buku konvensional yang berkulit dan mempunyai helaian-helaian kertas.
  • Ebook berbentuk softcopy yang dapat dibaca melalui komputer, smartphone, telefon bimbit.
  • Ianya juga boleh dimuat turun dari laman web atau e-mail ke dalam computer.
  • Mudah dipindah alih dan senang di bawa ke mana-mana.
  • Boleh di cetak untuk dibaca secara offline.
  • Boleh dihantar melalui email dan diletakkan di laman web.
  • Terdapat dalam 2 format yang popular iaitu, .pdf dan .exe. Boleh di baca melalui komputer dan di bawa ke mana sahaja.
  • Bookstore website http://www.ansarbookstore.com/N_Main.aspx